Cílem kurzu je seznámení posluchačů s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Cílem není výuka jednotlivých metod. Posluchač by měl získat o metodách přehled a umět rozhodnout, kterou metodu má pro svoji potřebu využít a zároveň by měl zvládnout metodiku analýz rizik na obecné úrovni.

14hodin

Délká kurzu

9:00 – 16:00 oba dny

10

Maximální počet
účastníků

9.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Cílem není výuka jednotlivých metod. Posluchač by měl získat o metodách přehled a umět rozhodnout, kterou metodu má pro svoji potřebu využít a zároveň by měl zvládnout metodiku analýz rizik na obecné úrovni.

Metodou jsou přednášky s příklady jednotlivých metod a diskuze. Posluchači jsou seznámeni s nejčastějšími chybami při managementu rizik.

Cílová skupina účastníků

Každý, kdo potřebuje řešit problematiku analýz a managementu rizik ať již jako aktivní řešitel, nebo jako zadavatel nebo auditor (posuzovatel)

Lektoři:

 • Ing. Petr Prokůpek

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

Všechny kategorie pracovníků zabývající se managementem rizik, od řadových pracovníků po vrcholový management.

Osnova školení

 • Úvod a terminologie
 • Řízení rizik podle norem ISO (31000x, 14971, 62366, 15026 …)
 • Způsob řízení rizik při současném výskytu druhově odlišných hrozeb (např. elektrické, strojní, biologické …)
 • Způsoby třídění metod AR
 • Nejčastější chyby v AR
 • Základní nástroje používané v managementu rizik
 • Metody (RAMS, HACCP, Kontrolní seznamy, PHA, HAZOP, Matice následků a pravděpodobností, UMRA, SWIFT, Analýza stromu událostí, HRA (analýza poruchovosti člověka), FMEA, LOPA, Analýza Monte Carlo, FTA, Bayesova analýza, Analýza typu Motýlek, Analýza vztahu příčina – důsledek (CCA), PEST – PESTLE – STEEPLE – STEER, posuzování environmentálních rizik, analýza scénáře, RCM, CRAMM, křivky FN, Cost benefit analýza – Risk benefit analýza, Analýza multikriteriálního rozhodování, SWOT, analýza kořenových příčin, analýza parazitních jevů, Markovovy sítě, G8D)
 • Závěrečný test

Co se na kurzu naučím

Metodiku analýz rizik na obecné úrovni. Orientovat se v jednotlivých metodách managementu rizik, zvolit metodu nejvhodnější pro konkrétní úkol, navrhnout posloupnost metod analýz rizik pro potřeby firmy

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Petra Plodíková

Lektorka pracuje na pozici vedoucí testovacího pracoviště Výzkumného ústavu organických syntéz (VUOS a.s.), má 20 let praxe v oboru preklinického testování léčiv, biologického hodnocení zdravotnických prostředků a testování nebezpečnosti chemických látek.

objednávka kurzu

Školení metod analýz rizik a managementu rizik
9.5.2017.10.5.2017 / 6 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář