Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a a zajištění odpovídajících parametrů výrobku z hlediska RoHS. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

4.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a a zajištění odpovídajících parametrů výrobku z hlediska RoHS. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.
V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma RoHS – zakázané látky v elektrotechnických výrobcích. Toto školení je zaměřeno na vysvětlení legislativy nařízení RoHS v návaznosti na českou legislativu a technické normy a postupy.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno výrobcům a dovozcům zboží, které podléhá uvedení na trh podle zvláštních předpisů. Školení je určeno manažerům, vývojářům, zásobovačům i lidem pracujícím v logistice (objednávky materiálů a součástek).

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro dovozce a výrobce elektrotechnických zařízení.

Osnova školení

 • Stručný úvod do problematiky
 • Definice
 • Legislativa a právní předpisy
 • Označení výrobků
 • Normy – Dokumentace ČSN EN 50581
 • Normy – Zkoušky a měření ČSN EN 62321-X-X
 • Hmotnostní koncentrace látek
 • Kategorie elektrozařízení v působnosti
 • Skládání EEZ – Materiály
 • Zdroje informací

Co se na kurzu naučím

Bezchybně ovládat problematiku UVnT a RoHS.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Jarmil Mikulík

Ing. Jarmil Mikulík
Ing. Mikulík je od ledna 2016 náměstkem pro zkušebnictví a zároveň statutárním zástupcem ředitele v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. Několik předcházejících let byl obchodním náměstkem ředitele EZÚ. Zabýval se řízením obchodního týmu, péčí o zákazníky v rámci key account managementu, a prací na speciálních projektech. Má praktické zkušenosti s řízením týmu obchodníků, nastavováním obchodních plánů, new business developmentem a B2B trhem České republiky a Evropské Unie. Jeho odborné znalosti zahrnují oblasti posuzování shody, certifikace a zkoušení elektrotechnických výrobků. Má zkušenosti s jednáním s velkými výrobci a distributory zejména v elektrotechnickém a automotive sektoru, jak v rámci ČR, tak i na mezinárodní úrovni. Jeho lektorská a přednášková činnost zahrnuje vedení samostatných školení, ale i vystupování na odborných konferencích a veletrzích. Je odborníkem na téma Uvádění výrobků na trh. Vystudoval obor Elektrotechnika se specializací na komerční elektrotechniku.

objednávka kurzu

UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH + RoHS – zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
29.8.2017 / 19 míst

Co se ještě může hodit

 • Uvádění CPR pro kabely do praxe
  Vzhledem k tomu, že dochází k zásadní změně normy, bude se půldenní školení zabývat zejména tématy předpisů a jejich vzájemné provázanosti, přístupu oznámené osoby k jednotlivým činnostem, vydávaným dokumentům, ale také systémem a praxí v oblasti provádění kontrol a inspekcí, protože i v oblasti kabelů došlo k zásadním změnám, stejně tak, jako třeba v oblasti značení kabelů.
 • Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost
  Školení je zaměřeno na poskytnutí komplexních informací z oblasti výroby a konstrukce svítidel. Budou představeny zásadní normy, požadavky na technické řešení svítidel ale i požadavky na mechanickou a elektrickou konstrukci. V rámci přednášky o elektromagnetické kompatibilitě se posluchači dozví mimo jiné informace o rozsahu zkoušek prováděných na svítidlech, praktické důsledky aplikace normy EN61000-3-2 a nebo praktické problémy s vyzařováním.
 • Svítidla - výroba a instalace svítidel
  Školení je zaměřeno na představení požadavků a splnění nutných podmínek pro výrobce svítidel, tak, aby jejich výrobky následně mohly být uvedeny na trh. Zaměření kurzu je primárně na výrobky z oblasti svítidel.
 • Rozvaděče nízkého napětí (ČSN EN 61439)
  Školení je zaměřeno na seznámení s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář