Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů. Odpolední část je věnována technickému řešení svítidel.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

4.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.
V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma Technické řešení svítidel. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také samotné konstrukce výrobků a přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik při výrobě a instalaci. A to vše v souladu s novou legislativou a novými pravidly.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno výrobcům a dovozcům zboží, které podléhá uvedení na trh podle zvláštních předpisů. Školení je určeno manažerům, technikům, konstruktérům, administrativním pracovníkům ale i lidem pracujícím v logistice.

Lektoři:

 • Ing. Jarmil Mikulík, náměstek EZÚ pro zkušebnictví (UVnT)
 • František Jandura, manažer produktu Světelná technika

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu legislativy, norem a praxe
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro dovozce a výrobce elektrotechnických zařízení.

Osnova školení

 • Úvod do problematiky
 • Definice pojmů
 • Historie, současnost a budoucnost
 • Zákony, směrnice a normy
 • Nezávislé posouzení shody
 • Značka CE a EU prohlášení o shodě
 • Technická dokumentace
 • Posouzení shody
 • Aktuality
 • Harmonizované normy a využívání typových zástupců
 • vizuální kontrola zamýšleného vzorku k dovozu
 • ověření komponentů a vhodnost aplikace EMC
 • skutečná praxe – technické zkušenosti a nejčastější nedostatky u svítidel

Co se na kurzu naučím

Bezchybně ovládat problematiku UVnT

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Jarmil Mikulík

Ing. Jarmil Mikulík
Ing. Mikulík je od ledna 2016 náměstkem pro zkušebnictví a zároveň statutárním zástupcem ředitele v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. Několik předcházejících let byl obchodním náměstkem ředitele EZÚ. Zabýval se řízením obchodního týmu, péčí o zákazníky v rámci key account managementu, a prací na speciálních projektech. Má praktické zkušenosti s řízením týmu obchodníků, nastavováním obchodních plánů, new business developmentem a B2B trhem České republiky a Evropské Unie. Jeho odborné znalosti zahrnují oblasti posuzování shody, certifikace a zkoušení elektrotechnických výrobků. Má zkušenosti s jednáním s velkými výrobci a distributory zejména v elektrotechnickém a automotive sektoru, jak v rámci ČR, tak i na mezinárodní úrovni. Jeho lektorská a přednášková činnost zahrnuje vedení samostatných školení, ale i vystupování na odborných konferencích a veletrzích. Je odborníkem na téma Uvádění výrobků na trh. Vystudoval obor Elektrotechnika se specializací na komerční elektrotechniku.

lektorFrantišek Jandura

František Jandura
František Jandura působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. od roku 1993, nejprve několik let na pozici vedoucího zkušební laboratoře a následně od roku 2001 na pozici manažera produktu. Zabýval se řešením zkoušek pro oblast světelné techniky a elektromagnetické kompatibility a prací na posuzování výstupů z laboratoře. Má rovněž praktické zkušenosti se zkouškami v laboratoři výrobků pro domácí spotřebiče. Na pozici manažera produktu je jeho náplní práce obchodní řešení zakázek, včetně návrhů a přípravy provádění zkoušek a jejich vyhodnocování, dále konzultace požadavků norem s ohledem na praktické řešení zkoušek. Má odborné znalosti z oblasti světelné techniky a elektromagnetické kompatibility. Mimo svoji aktuální pozici dále přednáší na odborných konferencích OSM-LUM nebo individuálních školeních, publikuje v několika odborných periodicích a je zástupcem EZÚ v odborných komisích.

objednávka kurzu

Uvádění výrobku na trh + Technické řešení svítidel
15.11.2017 / 19 míst

Co se ještě může hodit

 • Svítidla - výroba a instalace svítidel
  Školení je zaměřeno na představení požadavků a splnění nutných podmínek pro výrobce svítidel, tak, aby jejich výrobky následně mohly být uvedeny na trh. Zaměření kurzu je primárně na výrobky z oblasti svítidel.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář