Školení je koncipováno do dvou samostatných bloků. První blok se věnuje požadavkům norem systémů jakosti na procesy sterilizace a její validace ve zdravotnictví, a to v přímé souvislosti s normami ISO 9001 a ISO 13485. Druhý blok se pak přímo věnuje validaci sterilizace, používání bioindikátorů v procesu validace a obsahu dokumentace validace.

3 hodiny

Délká kurzu

9:00 – 12:00

25

Maximální počet
účastníků

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je koncipováno do dvou samostatných bloků. První blok se věnuje požadavkům norem systémů jakosti na procesy sterilizace a její validace ve zdravotnictví, a to v přímé souvislosti s normami ISO 9001 a ISO 13485. Druhý blok se pak přímo věnuje validaci sterilizace, používání bioindikátorů v procesu validace a obsahu dokumentace validace.

Cílová skupina účastníků

Hygienické stanice ČR, pracovníci nemocnic, výrobci a distributoři zdravotnických prostředků

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z oblasti systémů jakosti v oblasti sterilizace a validace zdravotnických prostředků
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny pracovníky nemocnic, hygienických stanic ČR, případně i výrobce nebo ostatní společnosti, které se zabývají sterilizací a systémy jakosti ve zdravotnických prostředcích v oblasti sterilizace a validace.

 

 • Anotace 1. části:

 

 

  • Požadavky norem systému jakosti na procesy sterilizace a její validace ve zdravotnictví
  • Obecné principy a požadavky revidovaných norem ISO 9001 a ISO 13485
  • Audity

 

 • Anotace 2. části:

 

 

 • Validace sterilizace ve zdravotnictví
 • Výchozí legislativní předpoklady a normy
 • Použití bioindikátorů v procesu validace metodou „overkill“
 • Obsah dokumentace validace

Co se na kurzu naučím

Požadavky norem systému jakosti na procesy sterilizace a její validace ve zdravotnictví

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

objednávka kurzu

Systém jakosti a validace sterilizace ve zdravotnictví
Pripravuje.se / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Funkční techniky řízení a komunikace v týmech
  Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.
 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.
 • Uvádění výrobku na trh
  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář