Školení je zaměřeno na rozbor dlouho avizované publikace jedné ze dvou nejvýznamnějších norem v oblasti systémů management, které odráží potřeby všech uživatelů a zúčastněných stran a navazují na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je zaměřeno na novelu normy pro systémy managementu kvality.

Cílem školení je, aby si každý účastník, ať je z jakékoliv organizace z hlediska velikosti a charakteru, uvědomil, že plnění požadavků normy neznamená zavádění převratných novinek, izolovaných přístupů a byrokracie. Ale naopak, že novela normy je příležitostí, jak v praxi správně uplatňované manažerské návyky prezentovat i jako plnění požadavků normy

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno pro všechny manažery kvality, interní auditory, ředitele firem se zavedeným systémem managementu kvality i ostatní, kteří se o změně normy chtějí něco dozvědět.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu norem a jejich novelizace
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny organizace a obory podnikání, dále pro všechny z oblastí systémů managementu kvality a řízení procesů.

Osnova školení

 • Představení nové normy a rozdílů mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
 • Seznámení s novým přístupem tvorby norem pro systémy managementu
 • Implementace změn
 • Přístup k nastavení systému managementu podle nové normy
 • Identifikování kontextu pro různé typy organizací a stanovení rozsahu systému
 • Diskuse

Co se na kurzu naučím

Průběh školení by měl účastníky navést k odpovědím na základní otázky:

 • Jaké jsou rozdíly oproti požadavkům původní normy
 • Do jaké míry je běžně uplatňovaná firemní praxe ve shodě s novými požadavky normy
 • Jak požadavky normy vnímat v souvislostech a tím dosahovat podporu managementu a byznysu /li>
 • Bude pracné ve firmě zajistit plění požadavků normy
 • Jak dále postupovat
 • Jaká je vyžadována míra dokumentovaných informací
 • Do jaké hloubky a hlavně v jakých oblastech mají být zvažována rizika
 • Jak zajistit realizaci systému managementu kvality jako organickou součást systému řízení firmy
 • Jak prezentovat plnění požadavků normy

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorLubomír Krůta

Lubomír Krůta
Lubomír Krůta je vzděláním elektrotechnik se zaměřením na silnoproud. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako manažer produktu systémů řízení.  Zabývá se akvizičními a obchodními aktivitami a aktivně působí i jako auditor systémů řízení a lektor v této oblasti. Má praktické zkušenosti s uplatňováním systémů řízení, a to z pozice obchodníka, auditora, lektora i konzultanta. Má odborné znalosti dle mezinárodních norem pro systémy managementu (jakými jsou např. QMS dle ISO 9001, EMS dle ISO 14001, SM BOZP dle OHSAS 18001, ISMS dle ISO/IEC 27001 a ITSM dle ISO/IEC 20000-1). Přednáší na odborných konferencích EZÚ a CQS a publikuje především prostřednictvím webových stránek www.ezu.cz. Zároveň je členem komisí nebo zástupcem vedoucího certifikačního orgánu v několika profesních sdruženích, jako například CQS nebo Gradua-Cegos.  Má rovněž aktivně udržované osobní certifikáty QA a LQA.

objednávka kurzu

Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)
17.8.2016 / 22 míst

Co se ještě může hodit

 • ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací
  Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.
 • ISO 20000 - Informační technologie – Management služeb
  Norma ISO 20000 je celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.
 • ČSN EN ISO 14001:2005 - Environmentální management
  Norma ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu (EMS) je ve stádiu novely. Jde o největší změnu od prvního vydání normy ISO 14001 v roce 1996. Dochází ke změnám jak ve struktuře normy, definicích, tak i požadavcích.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář