Z pohledu potřeb auditora budou představeny nové požadavky normy ISO 9001:2015, rozdíly oproti původním požadavkům normy ISO 9001:2008.
Důraz bude kladen na způsob auditování a získávání objektivních důkazů z auditu a přístupu auditorů k dokumentovaným informacím.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je zaměřeno na interpretaci požadavků novelizované normy pro systémy managementu kvality ISO 9001:2015 z pohledu interního auditora.

Novela normy ISO 9001:2015 odráží potřeby všech uživatelů a zúčastněných stran na základě letitých zkušeností s uplatňováním normy ISO 9001 v praxi.

Kromě zamyšlení se nad požadavky této normy získá posluchač informace týkající se jednotné struktury všech nově vydávaných norem systémů managementu.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno především pro auditory dále všechny manažery kvality, vedoucí pracovníky firem na všech úrovních řízení ale i pro ostatní, kteří chtějí mít informace o změně normy

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu norem a jejich novelizace
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny organizace a obory podnikání, které zajímá systém managementu kvality, řízení a zlepšování procesů.

Osnova školení

 • z pohledu potřeb auditora budou představeny nové požadavky normy ISO 9001:2015
 • rozdíly oproti původním požadavkům normy ISO 9001:2008
 • Důraz bude kladen na:
 • způsob auditování
 • získávání objektivních důkazů z auditu
 • přístupu auditorů k dokumentovaným informacím
 • Diskuse

Co se na kurzu naučím

Přizpůsobovat se měnícímu se světu, současným potřebám, technologiím a globalizaci a reagovat na stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorLubomír Krůta

Lubomír Krůta
Lubomír Krůta je vzděláním elektrotechnik se zaměřením na silnoproud. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako manažer produktu systémů řízení.  Zabývá se akvizičními a obchodními aktivitami a aktivně působí i jako auditor systémů řízení a lektor v této oblasti. Má praktické zkušenosti s uplatňováním systémů řízení, a to z pozice obchodníka, auditora, lektora i konzultanta. Má odborné znalosti dle mezinárodních norem pro systémy managementu (jakými jsou např. QMS dle ISO 9001, EMS dle ISO 14001, SM BOZP dle OHSAS 18001, ISMS dle ISO/IEC 27001 a ITSM dle ISO/IEC 20000-1). Přednáší na odborných konferencích EZÚ a CQS a publikuje především prostřednictvím webových stránek www.ezu.cz. Zároveň je členem komisí nebo zástupcem vedoucího certifikačního orgánu v několika profesních sdruženích, jako například CQS nebo Gradua-Cegos.  Má rovněž aktivně udržované osobní certifikáty QA a LQA.

objednávka kurzu

Novela normy ISO 9001:2015 z pohledu provádění interních auditů
11.5.2016 / 20 míst

Co se ještě může hodit

 • Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)
  Školení je zaměřeno na rozbor dlouho avizované publikace jedné ze dvou nejvýznamnějších norem v oblasti systémů management, které odráží potřeby všech uživatelů a zúčastněných stran a navazují na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu.
 • ČSN EN ISO 14001:2005 - Environmentální management
  Norma ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu (EMS) je ve stádiu novely. Jde o největší změnu od prvního vydání normy ISO 14001 v roce 1996. Dochází ke změnám jak ve struktuře normy, definicích, tak i požadavcích.
 • ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací
  Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.
 • ISO 20000 - Informační technologie – Management služeb
  Norma ISO 20000 je celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář