Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

6.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu. Naučí se vymezit vůdčí role, odpovědnosti a pravomoci organizace, plánovat opatření zaměřená na rizika a příležitosti, posuzovat a ošetřovat rizika bezpečnosti informací a v neposlední řadě hodnotit výkonnost, analyzovat výsledky a zlepšovat dosavadní stav.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno zaměstnancům se zodpovědností za bezpečnost informačních systémů v organizaci, top managementu v jednotlivých podnicích, ale i řadovým zaměstnancům, kteří v rámci výkonu své práce pracují s počítači a pohybují se ve veřejné internetové síti.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu normy a praxe v oblasti bezpečnosti informací a auditů
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro všechny podniky a obory podnikání, které přichází do styku s prací na PC a mají přístup do veřejné internetové sítě.

Osnova školení

 • Úvod do problematiky
 • Definice pojmů
 • Systém řízení bezpečnosti informací
 • Role, odpovědnosti a pravomoci organizace
 • Opatření zaměřená na rizika a příležitosti
 • Dokumentované informace
 • Posuzování rizik bezpečnosti informací
 • Ošetření rizik bezpečnosti informací
 • Monitorování, měření, analýza a hodnocení
 • Interní audit
 • Neshody a nápravná opatření
 • Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
 • Řízení incidentů bezpečnosti informací
 • Soulad s požadavky

Co se na kurzu naučím

Řídit systém bezpečnosti informací v organizaci

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Petr Imlauf

Ing. Petr Imlauf
Ing. Petr Imlauf je absolventem Vysoké školy dopravní a následně postgraduálního studia na ČVUT. 10 let působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu silniční a městské dopravy, kde bylo náplní jeho práce sledování životnosti, spolehlivosti a stálosti seřízení u osobních automobilů. Následně pracoval jako ověřovatel kvality ve výrobě a interní auditor ve společnosti sestavující počítače například pro klienty Compaq nebo HP s měsíční výrobní kapacitou až 40.000 kusů. Od roku 2002 je zaměstnancem EZÚ a pracuje na pozici auditora certifikačních orgánů EZÚ a CQS. Ing. Imlauf je certifikovaným vedoucím auditorem systémů řízení managementu jakosti (ISO 9001), environmentálního managementu (ISO 14001), managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) a managementu služeb IT (ISO/IEC 20000). Má rovněž Certifikaci ITIL® Foundation version 3. Kromě práce auditora je ještě členem itSMF Czech Republic, z.s. (IT Service Management Forum), profesní organizace která se věnuje všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií. 

objednávka kurzu

ISO 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací
/ 25 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář