Norma ISO 20000 je celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

6.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Norma ISO 20000 je celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Školení podává vysvětlení terminologie, struktury, procesů a činností souvisejících s touto normou pro řízení služeb IT. Školení poskytne účastníkům možnost důkladně se seznámit s normou ISO 20000 a jejím přínosem pro organizaci.

Cílová skupina účastníků

Standard je aplikovatelný bez ohledu na velikost a zaměření organizace. Slouží především těm, kdo chtějí svůj systém řízení IT služeb nastavit v souladu s osvědčeným standardem a prověřit nezávislým důvěryhodným subjektem.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu normy a praxe v oblasti bezpečnosti informací a auditů
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro interní auditory systému managementu IT služeb a další personál, který si chce osvojit podrobnější znalosti požadavků na management IT služeb.

Osnova školení

 • Úvod do problematiky
 • Definice pojmů
 • Seznámení s normou ISO 20000 a s její interpretací
 • Požadavky na systém managementu IT služeb
 • Řízení životního cyklu IT služeb
 • Procesy v SMS, jak slouží k efektivnímu poskytování služeb.
 • Rozpočtování a účtování služeb.

Co se na kurzu naučím

Porozumět koncepci systému managementu IT služeb a osvojení si znalostí a dovedností k výkonu interních auditů dle směrnice pro auditování systému managementu

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorMgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček
Mgr. Miroslav Sedláček je absolventem pedagogické fakulty UK a Graduate schoul of Business v USA, kde studoval bankovnictví. Po mnoha letech strávených v bankovním sektoru například jako vedoucí odboru řízení rizik nebo v mezinárodní auditorské společnosti KPMG jako konzultant, je již posledních 12 let jedním z klíčových manažerů pro certifikace a inspekce v Elektrotechnickém zkušebním ústavu. Aktuálně působí jako vedoucí certifikačního orgánu systémů kvality řízení a certifikaci výrobků, dále je technickým vedoucím atestačního střediska a manažerem pro inspekce. Na své pozici se zabývá certifikací systémů řízení, výrobkovou certifikací řízením inspekcí ve výrobě atestacemi informačních systémů veřejné správy. Má rovněž praktické zkušenosti s auditováním systémů řízení a odborné znalosti z oblasti certifikace IT služeb. V těchto oblastech také přednáší na odborných konferencích a publikuje v odborných periodicích. Aktivně působí také v profesních sdruženích, například jako člen řídícího výboru programu Česká kvalita, jako člen technického výboru pro výrobkovou certifikaci při Českém institutu pro akreditaci.  Zároveň je držitelem několik osobních certifikátů pro systémy kvality.

objednávka kurzu

ISO 20000 – Informační technologie – Management služeb
/ 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Norma 27001 a integrovaný zákon o kybernetické bezpečnost
  Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.
 • ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací
  Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář