Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) umožňuje realizaci efektivního systému řízení se schopností minimalizace rizik BOZP.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) umožňuje realizaci efektivního systému řízení se schopností minimalizace rizik BOZP. V praxi to znamená dozvědět se informace o řízení organizace tak, aby byla minimalizována rizika BOZP. Přísnější požadavky právních a jiných předpisů a požadavky nejrůznějších zainteresovaných stran v oblasti BOZP jsou záležitosti, které musí management v rámci podnikatelských aktivit řešit.

Cílová skupina účastníků

Školení doporučujeme zástupcům organizací i jednotlivcům, kteří se zajímají o bezpečnosti a ochranu zdraví při práci.

Co je v ceně školení

 • Základní přehled o cílech a formách uplatnění auditování
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno organizacím, které chtějí auditovat svůj systém OHSAS, či jiné systémy řízení jakosti a životního prostředí, u nichž vzniká povinnost auditování.

Osnova školení

 • Pojmy, zásady a definice z OHSAS 18001:2008
 • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Specifikace a ČSN EN ISO 19011
 • Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a /nebo systému environmentálního managementu
 • Metodika auditování
 • Diskuse

Co se na kurzu naučím

Organizace získá vlastního auditora, jenž je schopen kvalifikovaně prověřit funkčnost zavedeného systému OHSAS.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorLubomír Krůta

Lubomír Krůta
Lubomír Krůta je vzděláním elektrotechnik se zaměřením na silnoproud. V Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako manažer produktu systémů řízení.  Zabývá se akvizičními a obchodními aktivitami a aktivně působí i jako auditor systémů řízení a lektor v této oblasti. Má praktické zkušenosti s uplatňováním systémů řízení, a to z pozice obchodníka, auditora, lektora i konzultanta. Má odborné znalosti dle mezinárodních norem pro systémy managementu (jakými jsou např. QMS dle ISO 9001, EMS dle ISO 14001, SM BOZP dle OHSAS 18001, ISMS dle ISO/IEC 27001 a ITSM dle ISO/IEC 20000-1). Přednáší na odborných konferencích EZÚ a CQS a publikuje především prostřednictvím webových stránek www.ezu.cz. Zároveň je členem komisí nebo zástupcem vedoucího certifikačního orgánu v několika profesních sdruženích, jako například CQS nebo Gradua-Cegos.  Má rovněž aktivně udržované osobní certifikáty QA a LQA.

objednávka kurzu

ČSN OHSAS 18001:2008 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kveten / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací
  Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.
 • Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)
  Školení je zaměřeno na rozbor dlouho avizované publikace jedné ze dvou nejvýznamnějších norem v oblasti systémů management, které odráží potřeby všech uživatelů a zúčastněných stran a navazují na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu.
 • ČSN EN ISO 14001:2005 - Environmentální management
  Norma ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu (EMS) je ve stádiu novely. Jde o největší změnu od prvního vydání normy ISO 14001 v roce 1996. Dochází ke změnám jak ve struktuře normy, definicích, tak i požadavcích.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář