Školení je zaměřeno na poskytnutí komplexních informací z oblasti výroby a konstrukce svítidel. Budou představeny zásadní normy, požadavky na technické řešení svítidel ale i požadavky na mechanickou a elektrickou konstrukci. V rámci přednášky o elektromagnetické kompatibilitě se posluchači dozví mimo jiné informace o rozsahu zkoušek prováděných na svítidlech, praktické důsledky aplikace normy EN61000-3-2 a nebo praktické problémy s vyzařováním.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

4.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je zaměřeno na poskytnutí komplexních informací z oblasti výroby a konstrukce svítidel. Budou představeny zásadní normy, požadavky na technické řešení svítidel ale i požadavky na mechanickou a elektrickou konstrukci. V rámci přednášky o elektromagnetické kompatibilitě se posluchači dozví mimo jiné informace o rozsahu zkoušek prováděných na svítidlech, praktické důsledky aplikace normy EN61000-3-2 a nebo praktické problémy s vyzařováním.

Cílová skupina účastníků

Cílová skupina posluchačů jsou konstruktéři, výrobci, dovozci, nákupčí, produktoví manažeři, obchodní zástupci nebo pracovníci montáží svítidel a světelné techniky.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu norem a jejich novelizace, informace o požadavcích na bezpečnost světelné techniky a informace z oblasti elektromagnetické kompatibility
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny konstruktéry, výrobce a dovozce svítidel, stejně jako pro elektro firmy zabývající se montáží a servisem svítidel

Osnova školení

Technické řešení svítidel:

  • Harmonizované normy a využívání typových zástupců
  • Vizuální kontrola zamýšleného vzorku k dovozu
  • Požadavky na mechanickou konstrukci svítidel
  • Požadavky na elektrickou konstrukci svítidel

Elektromagnetická kompatibilita:

 • Rozsah EMC zkoušek prováděných na svítidlech
 • Norma EN61000-3-2 a její praktické důsledky
 • Praktické problémy s vyzařováním

Co se na kurzu naučím

Vyvarovat se chybám a nedostatkům v oblasti konstrukce a výroby svítidel a jejich uvádění na trh.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorFrantišek Jandura

František Jandura
František Jandura působí v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. od roku 1993, nejprve několik let na pozici vedoucího zkušební laboratoře a následně od roku 2001 na pozici manažera produktu. Zabýval se řešením zkoušek pro oblast světelné techniky a elektromagnetické kompatibility a prací na posuzování výstupů z laboratoře. Má rovněž praktické zkušenosti se zkouškami v laboratoři výrobků pro domácí spotřebiče. Na pozici manažera produktu je jeho náplní práce obchodní řešení zakázek, včetně návrhů a přípravy provádění zkoušek a jejich vyhodnocování, dále konzultace požadavků norem s ohledem na praktické řešení zkoušek. Má odborné znalosti z oblasti světelné techniky a elektromagnetické kompatibility. Mimo svoji aktuální pozici dále přednáší na odborných konferencích OSM-LUM nebo individuálních školeních, publikuje v několika odborných periodicích a je zástupcem EZÚ v odborných komisích.

lektorIng. Miroslav Vondra

Ing. Miroslav Vondra
Je absolventem SPŠ elektrotechnické a následně ČVUT, Fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia v oboru měření. V EZÚ působí od roku 1978 a již mnoho let působí jako technický vedoucí laboratoře elektromagnetické kompatibility a akustiky. Zabývá se plánováním a organizací zkoušek elektromagnetické kompatibility, návrhy zkušebního pracoviště a prováděním zkoušek podle Nařízení vlády č. 616/2006, dále zkouškami drážních vozidel, homologacemi autopříslušenství a homologacemi elektromobilů. Byl na stáži ve zkušebně LCIE v Paříži a sbíral zkušenosti v EMC laboratořích v Německu, Maďarsku, Švédsku, v Texasu, v Pensylvánii a v Číně. Je rovněž odborníkem na měření hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002, měřením hluku domácích spotřebičů, strojů, měřením hluku na pracovním místě. Má praktické zkušenosti s měřením elektroakustických měničů, vysílačů a zesilovačů. Jeho odborné znalosti jsou i z oblasti konstrukce měřících přístrojů a bezodrazových komor. Bylo mu uděleno 5 autorských osvědčení v oboru měření a automatizace. Ing. Vondra je aktivním členem Technické normalizační komise pro akustiku, členem Technické normalizační komise pro elektromagnetickou kompatibilitu a členem Technické normalizační komise pro elektroakustiku. 8 let byl rovněž technikem vývoje v Interdisciplinárním řešitelském kolektivu při českém svazu vědeckotechnických společností.

objednávka kurzu

Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost
1.11.2016 / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Zásadní změny v uvádění výrobku na trh
  Školení je zaměřeno na aktuální a zásadní změny v legislativě platné od 20.4.2016 týkající se uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky.
 • Uvádění výrobku na trh
  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů.
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře
  Naučíte se posuzovat stavby nejen z pohledu konstruktéra, architekta nebo stavaře, ale zároveň z pohledu elektrikáře, který musí být jak odborným, tak i bezpečnostním dozorem celé stavby.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář