Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno všem, kteří si alespoň občas stěžují na nedostatek času, na stres a malou motivaci a zároveň mají chuť tuto situaci změnit a začít s časem pracovat a nenechat se jím ovládat.

Co je v ceně školení

 • Aktuální trendy v nahlížení na práci s časem
 • Praktické příklady z praxe
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno manažerům i řadovým zaměstnancům, kteří hledají nové možnosti k zefektivnění práce.

Osnova školení

 • Vymezení pojmu a dělení do generací
 • Techniky pro stanovení priorit
 • Manažerské dovednosti chránící čas
 • Motivace
 • Příklady z praxe a trendy

Co se na kurzu naučím

Řídit sebe sama v čase

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

objednávka kurzu

Timemanagement – efektivní nakládání s časem
9.11.2016 / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář