Školení je koncipováno jako úvod do problematiky managementu, účastník získá přehled o základních pojmech, postupech a technikách používaných v managementu.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

4.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je koncipováno jako úvod do problematiky managementu, účastník získá přehled o základních pojmech, postupech a technikách používaných v managementu.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno pro všechny manažery, pracovníky koordinující práci týmů, i pro ostatní, kteří potřebují získat manažerské dovednosti pro svoji práci.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z oblasti managementu 21. století
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny podniky a obory podnikání, které potřebují použít manažerské postupy.

 • Úvod do managementu
 • Manažer a manažerské dovednosti
 • Plánování
 • SWOT analýza a další metody hodnocení stávající situace
 • Organizování a typy organizačních struktur
 • Koordinace a delegování
 • Odpovědnost a kompetence
 • Vedení a komunikace
 • Motivace zaměstnanců
 • Manažerské styly
 • Management lidských zdrojů
 • Hodnocení práce
 • Kontrola
 • Informace a rozhodování
 • Aktuální témata managementu

Co se na kurzu naučím

Zásadní manažerské postupy a techniky pro řízení organizace

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

obecný portrét - žena
vystudovala obor Ekonomie a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získala i doktorský titul. Působí jako projektová manažerka a konzultantka, má manažerské zkušenosti se strategickým, projektovým a produktovým řízením zejména z oblasti Telco a IT, bohaté zkušenosti s řízením konkrétních projektů, s implementací metodik a procesů projektového řízení a se zavedením projektových kanceláří. Lektorskou praxi získala na VŠCHT v Praze a na VŠEM, školí firmy a organizace z komerční sféry i státní správy. Je držitelkou certifikátů PRINCE2 a ITIL.

objednávka kurzu

Role manažera v organizaci
30.11.2016 / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.
 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem
  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.
 • Funkční techniky řízení a komunikace v týmech
  Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.
 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář