Školení představuje řízení inovací jako cílevědomě řízený proces podnikatelského charakteru. Ukazuje inovace jako řízené konstrukční, technologické, organizační, motivační a kontrolně-finanční postupy. Zaměřuje se jednak na úspěšné zavedení technického výrobku na trh a na zvýšení míry efektivnosti fungování výrobních a provozních systémů podniku. Školení uvádí inovace do přímé souvislosti s podnikatelským úspěchem.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

4.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení představuje řízení inovací jako cílevědomě řízený proces podnikatelského charakteru. Ukazuje inovace jako řízené konstrukční, technologické, organizační, motivační a kontrolně-finanční postupy. Zaměřuje se jednak na úspěšné zavedení technického výrobku na trh a na zvýšení míry efektivnosti fungování výrobních a provozních systémů podniku. Školení uvádí inovace do přímé souvislosti s podnikatelským úspěchem.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno pro všechny produktové manažery, pracovníky podílející se na inovačních postupech firmy, ředitele inovativních firem, i pro ostatní, kteří se o řízení inovací chtějí něco dozvědět.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z oblasti procesu řízení inovací
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny podniky a obory podnikání, které chápu inovace jako základ podnikatelského úspěchu.

 • Úloha inovací v současném podnikání
 • Strategické řízení inovací
 • Kritéria hodnocení pro inovační strategie
 • Hodnocení proveditelnosti inovační strategie
 • Operativní řízení inovací
 • Ekonomická efektivnost inovací
 • Investiční program firmy
 • Lidský faktor v inovačním procesu
 • Riziko a nejistota v rozhodování o inovačních záměrech
 • Závěrečné hodnocení vhodnosti variant inovačních projektů
 • Proces vývoje nových produktů – praktické příklady

Co se na kurzu naučím

Pochopit proces cíleného řízení procesů v přímé souvislosti s podnikatelským úspěchem

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

obecný portrét - žena
vystudovala obor Ekonomie a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získala i doktorský titul. Působí jako projektová manažerka a konzultantka, má manažerské zkušenosti se strategickým, projektovým a produktovým řízením zejména z oblasti Telco a IT, bohaté zkušenosti s řízením konkrétních projektů, s implementací metodik a procesů projektového řízení a se zavedením projektových kanceláří. Lektorskou praxi získala na VŠCHT v Praze a na VŠEM, školí firmy a organizace z komerční sféry i státní správy. Je držitelkou certifikátů PRINCE2 a ITIL.

objednávka kurzu

Řízení inovací
15.12.2016 / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Funkční techniky řízení a komunikace v týmech
  Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.
 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem
  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.
 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář