Kurz Vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v písemné i elektronické korespondenci a prezentaci. Projdeme si základy etikety v písemném projevu, podíváme se na dopisy a texty k nejrůznějším příležitostem i na to, jaké faktory ovlivňují kvalitu a úroveň obsahu a jeho vyznění.
Vyzkoušejte si vlastní stylistické dovednosti, zorientujte se v pravidlech a požadavcích na úpravu obchodní a úředních písemností a ověřte si, že píšete korektně a efektivně.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Kurz Vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v písemné i elektronické korespondenci a prezentaci. Projdeme si základy etikety v písemném projevu, podíváme se na dopisy a texty k nejrůznějším příležitostem i na to, jaké faktory ovlivňují kvalitu a úroveň obsahu a jeho vyznění.
Vyzkoušejte si vlastní stylistické dovednosti, zorientujte se v pravidlech a požadavcích na úpravu obchodní a úředních písemností a ověřte si, že píšete korektně a efektivně.

Cílová skupina účastníků

Asistentky, týmoví vedoucí, office manažeři, specialisté na PR, pracovníci HR i administrativy.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Video trénink účastníků se zpětnou analýzou
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro asistentky, týmové vedoucí, office manažery, specialisty v oblasti PR a všechny pracovníky, kteří písemně komunikují.

Osnova školení

 • Etiketa v písemném styku
 • Specifika písemného projevu
 • Jak psát texty a dopisy k nejrůznějším příležitostem
 • Pravidla pro strukturaci dopisu
 • V čem se nejvíce chybuje při elektronické komunikaci
 • Formální a grafická úprava textu
 • Asertivita a empatie v písemné komunikaci
 • Zdvořilostní fráze a jejich využití
 • Jazyková správnost textu
 • Ochrana listovního tajemství
 • Na co si dát nejvíce pozor při práci se slovy a větami
 • Styl písemného projevu – praktické bloky, testy a cvičení k jednotlivým oblastem.

Co se na kurzu naučím

Účastnící si ujasní pravidla a požadavky na úřední i osobní komunikaci, seznámí se s různými typy písemností a způsobem jejich korektního vytváření. Procvičí si stylistické dovednosti a odhalí časté chyby v písemném vyjadřování formou testů a pracovních listů v praktické části semináře.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorPhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
lektorka komunikačních dovedností a konzultantka. Od roku 2002 působí aktivně v oblasti vzdělávání v soukromé sféře, v sociálních službách i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, manažerskými dovednostmi, rozvojem emočních schopností. Vystupuje na konferencích, publikuje, s kolegy natočila on line kurz věnovaný problematice řízení kariéry, prevenci vyhoření a mezigeneračním vztahům na pracovišti. Spolupracuje s předními vzdělávacími společnostmi, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání pro manažery. Sama publikuje a připravuje vzdělávací koncepty ve spolupráci s řadou institucí (AIVD, VISK, MPSV) i s firemními partnery.

objednávka kurzu

Písemná komunikace v každodenní praxi
2.12.2016 / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.
 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem
  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář