Školení je zaměřeno na osvojení si, nebo prohloubení dovedností v oblasti prodeje. Zohledňuje aktuální stav vnímání trhu a nabídky potenciálním klientem. Specifikuje marketingové potřeby a souvislosti prodeje a marketingu a popisuje kroky prodejní metodiky. V závěru popisuje praktické tipy a jejich využití.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Mistr je výkonným manažerem v první linii. Jsou na něj kladeny velké nároky a požadavky v širokém spektru činností a dovedností, které jsou nezbytné pro efektivní chod každé moderní společnosti. Musí být odborníkem nejen ve svém oboru, ale měl by také ovládnout umění jednání s lidmi, tj. vyznat se v sobě, vyznat se v jiných a odhadnout situaci. Musí najít cestu jak zacházet se svými podřízenými a přitom splnit požadavky nadřízených.

Cílová skupina účastníků

mistři, předáci, liniový management, kádrové rezervy

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

mistři, předáci, liniový management, kádrové rezervy

Osnova školení

 • Teoretický úvod do problematiky – předpoklady vůdcovství, Osobnost manažera a jeho kvality. Typologie osobností. SWOT analýzy osobnosti.
 • Vedení lidí, schopnost rozhodovat. Techniky vedení lidí a jejich hodná volba. Situační vedení lidí. Význam autority a osobních postojů. Kreativita v praxi manažera. Jak se vyrovnat se změnou a jak prosazovat změnu.
 • Manažerské přístupy. Metoda GRID – manažerská mřížka a její uplatnění v praxi.
 • Jak porozumět chování skupiny. Jací jsou lidé, se kterými spolupracuji?, nástroje a zásady práce s týmem, role v týmu,
 • Efektivní motivace nebo stimulace, základní rozdíl mezi motivací a stimulací a jak toto využít ve vztahu ke konkrétním lidem, úkoly pro manažera, jaké stimuly máme k dispozici a jak je využít
 • Cesta od procesně řízené firmy ke svobodě v práci, nástroje a zásady práce s týmem, nový pohled na efektivitu práce, „umožňovač“ nebo manažer?
 • Interaktivní řešení modelových situací a vhodných scénářů. Jejich následný rozbor, přenos do praxe

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

objednávka kurzu

Mistr – manažer první linie I (první kroky k osobnosti mistra)
20.10.2016.2 / 25 míst

Co se ještě může hodit

 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem
  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.
 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.
 • Manager – Podnikatel v roli leadera
  Školení je zaměřeno na osvojení, nebo prohloubení dovedností v oblasti managementu. Posluchači se dozví, jak se profiluje osobnost managera, jak manager posiluje svoji autoritu. Jaká je hodnota schopných managerů ve firmách. Probereme téma hospodaření s energií a podíváme se na externí zdroje managerů a leaderů.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář