Školení je zaměřeno na osvojení, nebo prohloubení dovedností v oblasti managementu. Posluchači se dozví, jak se profiluje osobnost managera, jak manager posiluje svoji autoritu. Jaká je hodnota schopných managerů ve firmách. Probereme téma hospodaření s energií a podíváme se na externí zdroje managerů a leaderů.

3 hodiny

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

2.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je zaměřeno na osvojení, nebo prohloubení dovedností v oblasti managementu. Posluchači se dozví, jak se profiluje osobnost managera, jak manager posiluje svoji autoritu. Jaká je hodnota schopných managerů ve firmách. Probereme téma hospodaření s energií a podíváme se na externí zdroje managerů a leaderů.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno pro managery všech linií, ředitele firem, ale i ostatní, kteří ve firmách řídí nejen zaměstnance. Téma je zajímavé i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své obzory a něco se dozvědět o managementu.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace a trendy z byznysu a vedení lidí
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny podniky, firmy a obory podnikání, které zajímá problematika managementu a chtějí se v tomto směru dále vzdělávat.

Osnova školení

 • Jak se profiluje osoba managera, podnikatele či leadera
 • Něco o produktivitě těchto lidí
 • Řekneme si i o odpovědnostech managerů a jejich kreativitě
 • Řekneme si také něco o hodnotě schopných managerů, podnikatelů a leaderů ve firmách
 • Budeme se zabývat hospodařením s energií
 • A na závěr se podíváme na externí zdroje managerů, podnikatelů a leaderů a možnosti jejich využití

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Tomáš Volavka

Ing. Tomáš Volavka
business mentor a consultant a v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. působí jako externí lektor a trenér. Jako business mentor spolupracuje s řadou firem na jejich rozvoji a růstu, kde řeší zejména problematiku leadershipu, zaměstnaneckých vztahů, prodeje, financí, strategií a procesů. Jako poradce, trenér, konzultant a mentor působí již řadu let. Zkušenosti v prodeji, vedení lidí a zdokonalování firem, sbíral od počátku své kariéry a dále je rozšiřoval ve středním managementu a top managementu velkých a středních společností. Jeho cílem spolupráce s klienty je, aby si zúčastnění pokaždé něco odnášeli a aby se firma prostřednictvím jejich působení neustále posouvala a rozvíjela. Je člověkem zaměřeným na výsledek, prioritou je pro něho práce s lidmi, nejčastěji managery a majiteli firem s cílem zdokonalování, zvyšování a naplnění lidského potenciálu ve firmách. Publikuje především prostřednictvím webových stránek https://tomasvolavka.wordpress.com/

objednávka kurzu

Manager – Podnikatel v roli leadera
27.10.2016 / 23 míst

Co se ještě může hodit

 • Projektové řízení I.
  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.
 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem
  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář