Intenzivní workshop Vám přinese doporučení a tipy pro úspěšné vedení obchodní konverzace. Ujasníte si, jaké faktory do jednání mezi firmou a zákazníky vstupují, dozvíte se, jak ke komunikaci přispívá i řeč těla, a zamyslíte se nad oblastmi firemní kultury, které přímo ovlivňují vztahy se zákazníky a péči o ně. Vyzkoušejte si vlastní dovednosti formou přínosného tréninku, rozšiřte si své schopnosti, jak vést úspěšně obchodní schůzku a komunikujte profesionálně.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

3.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Intenzivní workshop Vám přinese doporučení a tipy pro úspěšné vedení obchodní konverzace. Ujasníte si, jaké faktory do jednání mezi firmou a zákazníky vstupují, dozvíte se, jak ke komunikaci přispívá i řeč těla, a zamyslíte se nad oblastmi firemní kultury, které přímo ovlivňují vztahy se zákazníky a péči o ně. Vyzkoušejte si vlastní dovednosti formou přínosného tréninku, rozšiřte si své schopnosti, jak vést úspěšně obchodní schůzku a komunikujte profesionálně.

Cílová skupina účastníků

Kurz je určen pro majitele firem, jejich zaměstnance, asistentky, pracovníky administrativy i PR, a zejména obchodníky, které zajímá, co vše může zkvalitnit profesionální komunikaci.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Video trénink účastníků se zpětnou analýzou
 • Propagační materiály
 • Kontakty

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro majitele firem, pracovníky administrativy, obchodníky, pracovníky ze sféry public relations i všechny zaměstnance a manažery, kteří vnímají důležitost firemní kultury jako jednu z priorit.

Osnova školení

  • Cíle obchodní konverzace
  • Kompetence a vlastnosti obchodníka
  • Jak dobře prezentovat a efektivně vést obchodní jednání
  • Strategie obchodní schůzky
  • Vedení náročného vyjednávání
  • Význam a účinnost neverbální komunikace

Písemná komunikace jako vizitka firmy

 • Co spolehlivě odvede zákazníky ke konkurenci
 • Desatero pravidel péče o zákazníky
 • Firemní kultura jako konkurenční výhoda

Co se na kurzu naučím

Účastnící si procvičí aktivně i formou video tréninku komunikaci s klienty a vedení obchodního jednání a podívají se do jednotlivých oblastí firemní kultury, které mají význam pro image firmy, ovlivňují její vztahy se zákazníky a zvyšují firemní konkurenceschopnost.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorPhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
lektorka komunikačních dovedností a konzultantka. Od roku 2002 působí aktivně v oblasti vzdělávání v soukromé sféře, v sociálních službách i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, manažerskými dovednostmi, rozvojem emočních schopností. Vystupuje na konferencích, publikuje, s kolegy natočila on line kurz věnovaný problematice řízení kariéry, prevenci vyhoření a mezigeneračním vztahům na pracovišti. Spolupracuje s předními vzdělávacími společnostmi, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání pro manažery. Sama publikuje a připravuje vzdělávací koncepty ve spolupráci s řadou institucí (AIVD, VISK, MPSV) i s firemními partnery.

objednávka kurzu

Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury
23.1.2017 / 15 míst

Co se ještě může hodit

 • Písemná komunikace v každodenní praxi
  Kurz Vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v písemné i elektronické korespondenci a prezentaci. Projdeme si základy etikety v písemném projevu, podíváme se na dopisy a texty k nejrůznějším příležitostem i na to, jaké faktory ovlivňují kvalitu a úroveň obsahu a jeho vyznění. Vyzkoušejte si vlastní stylistické dovednosti, zorientujte se v pravidlech a požadavcích na úpravu obchodní a úředních písemností a ověřte si, že píšete korektně a efektivně.
 • Projektové řízení II.
  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.
 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem
  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.
 • Funkční techniky řízení a komunikace v týmech
  Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář