Školení je zaměřeno na rozbor primárního právního předpisu, který v právním prostředí ČR popisuje a upravuje oblast kybernetické bezpečnosti.

7 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-16 hod.

25

Maximální počet
účastníků

5.880 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je zaměřeno na rozbor primárního právního předpisu, který v právním prostředí ČR popisuje a upravuje oblast kybernetické bezpečnosti. V rámci školení dojde k vymezení základních právních pojmů, účastníci se dozvědí o právech a povinnostech ze zákona vyplývajících a na jednotlivých paragrafech zákona bude poukázáno jakými nástroji a opatřeními dosáhnout stavu bezpečného užívání kybernetického prostoru při dodržení zákona a souvisejících právních předpisů.

Cílová skupina účastníků

Školení je určeno zaměstnancům se zodpovědností za bezpečnost informačních systémů v organizaci, top managementu v jednotlivých podnicích, ale i řadovým zaměstnancům, kteří v rámci výkonu své práce pracují s počítači a pohybují se ve veřejné internetové síti.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu legislativy, norem a praxe
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

Kurz je určen pro všechny podniky a obory podnikání, které přichází do styku s prací na PC a mají přístup do veřejné internetové sítě.

Osnova školení

 • Úvod do problematiky
 • Definice pojmů
 • Definice osob podléhajících zákonu
 • Bezpečnostní opatření
 • Kybernetická bezpečnostní událost
 • Kybernetický bezpečnostní incident
 • Reaktivní opatření
 • Nápravná opatření
 • Kontrola
 • Bezpečnost průmyslových a řídících systémů
 • Kryptografické prostředky

Co se na kurzu naučím

Porozumět potřebám a povinnostem o bezpečnosti v kybernetickém prostoru podle zákona

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Michal Hager

Ing. Michal Hager
Absolvent technické univerzity v Liberci, obor manažerská informatika. Po celou svojí profesní praxi se věnuje kybernetické bezpečnosti a kyber hrozbám. Účastnil se například konferencí CyberSecurity 2015, Security & Networking Praha 2014, Kyberkriminalita a další kyberhrozby nebo Kybernetická bezpečnost státu, naposledy vystupoval jako přednášející spolu s mnoha uznávanými odborníky na konferenci Perspektivy bydlení 2015 s příspěvkem na téma Kybernetická bezpečnost inteligentních budov. Mimo jiné publikoval i v odborných tištěných médiích, například rozborem tématu Kdo má plnit zákon o kybernetické bezpečnosti. V EZÚ pracuje již druhým rokem na pozici technika v laboratoři kybernetické bezpečnosti, kde se v rámci své praxe účastní také auditů ISMS dle ISO/IEC 27001 a je vedoucím auditorem pro posuzování souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

objednávka kurzu

Zákon o kybernetické bezpečnosti
26.9.2017 / 23 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář