Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

8 hodin

Délká kurzu

9:00 – 17:00

15

Maximální počet
účastníků

4.350 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).
Toto školení navazuje na školení „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a kde získali základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a schopnost analyzovat a identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska nové právní úpravy na ochranu osobních údajů.

Cílová skupina účastníků

Ředitelé, manažeři a zaměstnanci organizací, kteří jsou v roli správců osobních údajů a odpovídají v rámci svého profesního zařazení za správu, zpracování, dokumentaci činností zpracování a prokazují soulad zpracování osobních údajů s požadavky Nařízení.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

 • Pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat
 • Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů.
 • Školení je možno využít jako součást přípravy na implementaci požadavků GDPR v organizaci, nebo přímo jako součást implementace GDPR v organizaci.

Osnova školení

  • Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů
  • ¥ Příprava implementace GDPR ve 4 krocích – základní informace o přípravě postupu implementace požadavků GDPR
  • 1. krok – vytvoření hrubé mapy zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení s vytvořením mapy zpracování osobních údajů dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy
  • 2. krok – správa a klasifikace jednotlivých zpracování osobních údajů – určení účelu zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení se stanovením účelu zpracování a právního titulu zpracování vytvořeného dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy
  • Ochrana osobních údajů při zabezpečování BOZP, personalistice a při pracovních činnostech s příklady různých zpracování osobních údajů v jednotlivých oblastech a jejich zabezpečením
  • Praktické cvičení – vytvoření záznamu o zpracování osobních údajů dle podkladů zpracování fiktivní firmy
  • Další dva kroky implementace GDPR (3. krok – analýza rizik a zavedení vhodných opatření a 4. krok – vedení dokumentů a záznamů o činnostech k prokázání souladu) jsou obsahem navazujícího školení „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) II. část“.

Předpokládané znalosti:

Výhodou je absolvovat na kurz „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a být obeznámen se zákonem na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat a osobních údajů.

Doporučené doplňkové materiály:

Nařízení EU 2016/679 /EC – General Data Protection Regulation

Co se na kurzu naučím

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů a jednotlivých cvičení naučit účastníky školení pomocí zadaných podkladů o zpracování osobních údajů fiktivní firmy zvládnout základní kroky při implementaci požadavků GDPR (vytvoření hrubé mapy identifikovaných zpracování, určení účelu zpracování osobních údajů a vytvoření záznamu o zpracování osobních údajů).

Cílem školení je také praktické osvojení přípravy základní dokumentace zpracování osobních údajů, která je základem pro vedení záznamů o zpracování a prokazování souladu s požadavky GDPR.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorJiří Feřtek

obecný portrét - muž
Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině a následně postgraduálního studia jakosti na ČVUT. Po celou dobu své profesní praxe se věnuje oblasti řízení kvality a později také managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) a managementu služeb IT (ISO/IEC 20000). Aktivně působí jako certifikovaný manažer kvality, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, auditor kvality a bezpečnosti informací, manažer bezpečnosti informací, bezpečnostní ředitel, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Kromě těchto činností je také člen komory pověřenců pro ochranu osobních údajů. Od roku 2010 spravuje jako manažer bezpečnosti informací certifikovaný systém bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 ve významné IT společnosti. Vedle lektorských činností v otevřených školení GDPR se aktivně věnuje implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

objednávka kurzu

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část
13.4.2018 / 14 míst
Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část
24.4.2018 / 15 míst
Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část
18.5.2018 / 15 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář