Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

8 hodin

Délká kurzu

9:00 – 17:00

15

Maximální počet
účastníků

3.550 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Součástí školení jsou také informace o obecných procesech ochrany osobních údajů, základní interní dokumentaci a technických a organizačních prostředcích, se kterými se účastníci školení mohou setkat v rámci své činnosti.

Cílová skupina účastníků

Ředitelé, manažeři a zaměstnanci organizací, kteří jsou v roli správců či zpracovatelů osobních údajů a v rámci svého profesního zařazení odpovídají za správu a zpracování osobních údajů nebo s osobními údaji pracují.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

  • Pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat
  • Manažerům systémů informační bezpečnosti, bezpečnostním administrátorům
  • Pracovníkům HR, marketingu,
  • Konzultantům v oblasti řešení systémů řízení shody a ochrany osobních údajů

Školení je možné využít jako součást přípravy implementace GDPR v organizaci.

Osnova školení

  • Základní informace o Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Informace o platné a připravované legislativě v oblasti ochrany osobních údajů
  • Základní pojmy – výklad základní terminologie v oblasti ochrany osobních údajů a změn mezi zákonem na ochranu osobních údajů a novým nařízením GDPR
  • Zásady a podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů: výklad požadavků článků 5 – 11
  • Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů)
  • Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů
  • Role při ochraně osobních údajů: správce a zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů, subjekt údajů a jeho práva (výklad požadavků na odpovědnost za dodržování GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů (článek 37 – 39), správce, zpracovatel (článek 24 – 31), subjekt údajů (článek 12 – 22))
  • Dokumentace a záznamy při zpracování osobních údajů
  • Procesy ochrany osobních údajů: GDPR a jeho vliv na změny procesů organizace (zabezpečení osobních údajů, ohlašování případů porušení dle GDPR, vztahy se subdodavateli a dalšími subjekty, zpracovatelé a jiní správci, hodnocení a řízení rizik)
  • Jak postupovat při implementaci: popis obecného postupu při implementaci požadavků GDPR, odpovědnost vůči subjektům údajů a sankce za nedodržování směrnice EU
  • Užitečné odkazy

Předpokládané znalosti:

Je vhodné být obeznámen se zákonem na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat.

Doporučené doplňkové materiály:

Nařízení EU 2016/679 /EC – General Data Protection Regulation

Co se na kurzu naučím

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů posluchači přiblížit základní pojmosloví a principy fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, jak je obsažena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
Posluchač by měl získat základní orientaci v problematice a schopnost analyzovat jednotlivé případy zpracování osobních údajů, zejména identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska právní úpravy na ochranu osobních údajů a tyto odpovídajícím způsobem z hlediska právní úpravy řešit.

Související školení

Na toto školení navazuje školení „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část“ a „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) II. část“, které je zaměřeno na získání základních dovednosti při identifikaci jednotlivých případů zpracování osobních údajů, stanovení účelu zpracování, právního titulu zpracování a vytvoření popisu jednotlivých zpracování osobních údajů, který slouží jako základ pro dokumentaci a vedení záznamů o zpracování, které jsou potřebné pro prokázání souladu s Nařízením.
Součástí je také praktické seznámení s problematikou identifikace rizik zpracování osobních údajů a schopnost identifikovat a analyzovat rizika zpracování osobních údajů a řešit přijímání organizačních a technických opatření k odstranění nebo snížení těchto rizik a zvýšení bezpečnosti a ochrany osobních údajů v souladu požadavky Nařízení, a v neposlední řadě také úvod do procesu zavádění povinností stanovených GDPR uvnitř společnosti či jiné právnické osoby.
Kurz „Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) II. část“ připravujeme

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorMartin Brandýs

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své profesní je aktivně působícím právníkem ve významné IT společnosti a konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů. Vedle lektorských činností v otevřených školení GDPR se aktivně věnuje IT právu, právu obchodní společností, problematice ochrany osobních údajů, a teoretické i praktické implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

lektorJiří Feřtek

obecný portrét - muž
Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině a následně postgraduálního studia jakosti na ČVUT. Po celou dobu své profesní praxe se věnuje oblasti řízení kvality a později také managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) a managementu služeb IT (ISO/IEC 20000). Aktivně působí jako certifikovaný manažer kvality, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, auditor kvality a bezpečnosti informací, manažer bezpečnosti informací, bezpečnostní ředitel, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Kromě těchto činností je také člen komory pověřenců pro ochranu osobních údajů. Od roku 2010 spravuje jako manažer bezpečnosti informací certifikovaný systém bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 ve významné IT společnosti. Vedle lektorských činností v otevřených školení GDPR se aktivně věnuje implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

objednávka kurzu

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
4.4.2018 / 15 míst
GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
12.4.2018 / 15 míst
GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
20.4.2018 / 15 míst
GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
17.5.2018 / 15 míst
GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
28.5.2018 / 15 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář