Uvádění výrobků na trh

 • UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH + RoHS – zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

  Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a a zajištění odpovídajících parametrů výrobku z hlediska RoHS. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.

  lektorIng. Jarmil Mikulík

  Ing. Jarmil Mikulík
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu Kč
 • Zásadní změny v uvádění výrobku na trh

  Školení je zaměřeno na aktuální a zásadní změny v legislativě platné od 20.4.2016 týkající se uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky.

  lektorIng. Jarmil Mikulík

  Ing. Jarmil Mikulík
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
 • Uvádění výrobku na trh + Rozváděče NN

  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů. Odpolední část je věnována technickému řešení Rozváděčů NN.

  lektorIng. Jarmil Mikulík

  Ing. Jarmil Mikulík
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Uvádění výrobku na trh + Technické řešení svítidel

  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů. Odpolední část je věnována technickému řešení svítidel.

  lektorIng. Jarmil Mikulík

  Ing. Jarmil Mikulík
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Uvádění výrobku na trh

  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů.

  lektorIng. Jarmil Mikulík

  Ing. Jarmil Mikulík
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč

Kybernetická bezpečnost

 • Komplexní školení GDPR

  Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

  lektorJiří Feřtek

  obecný portrét - muž
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 10950 Kč
 • Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) II. Část analýza rizik + DPIA

  Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

  lektorJiří Feřtek

  obecný portrét - muž
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4350 Kč
 • Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část

  Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

  lektorJiří Feřtek

  obecný portrét - muž
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4350 Kč
 • GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

  lektorMartin Brandýs

  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 3550 Kč
 • Úvod do GDPR

  Úvod do GDPR (General Data Protection Regulation) je kurz zaměřený na klíčové povinnosti vyžadované novým nařízením EU pro ochranu osobních údajů. Nařízení GDPR bude platné již od 25. 5. 2018.

  lektorIng. Michal Hager

  Ing. Michal Hager
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
 • Architekt kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.

  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy návrhu bezpečnostní architektury jsou opřeny dle výkladu NBÚ o metodiku Enterprise architektury s důrazem na souvislosti s Národním architektonickým plánem dle UV 889/2015 Sb.

  lektorIng. Martin Tobolka

  Ing. Martin Tobolka
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 6450 Kč
 • Auditor kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.

  Jedná se o dvoudenní kurz. První den školení je zaměřen na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy implementace a řízení organizačních a technických opatření s důrazem na souvislosti s relevantní legislativou a ISO/IEC 27001. Druhý den školení jsou probírány techniky auditu s využitím metodických materiálů NBÚ.

  lektorIng. Martin Tobolka

  Ing. Martin Tobolka
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 10860 Kč
 • Manažer kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.

  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy implementace a řízení organizačních a technických opatření dle výkladu s důrazem na souvislosti s relevantní legislativou a ISO/IEC 27001.

  lektorIng. Martin Tobolka

  Ing. Martin Tobolka
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 6450 Kč
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti

  Školení je zaměřeno na rozbor primárního právního předpisu, který v právním prostředí ČR popisuje a upravuje oblast kybernetické bezpečnosti.

  lektorIng. Michal Hager

  Ing. Michal Hager
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 5880 Kč
 • Norma 27001 a integrovaný zákon o kybernetické bezpečnost

  Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.

  lektorIng. Michal Hager

  Ing. Michal Hager
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 6880 Kč

Rozváděče

 • Uvádění CPR pro kabely do praxe

  Vzhledem k tomu, že dochází k zásadní změně normy, bude se půldenní školení zabývat zejména tématy předpisů a jejich vzájemné provázanosti, přístupu oznámené osoby k jednotlivým činnostem, vydávaným dokumentům, ale také systémem a praxí v oblasti provádění kontrol a inspekcí, protože i v oblasti kabelů došlo k zásadním změnám, stejně tak, jako třeba v oblasti značení kabelů.

  lektorIng. Josef Malý

  Ing. Josef Malý
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 3880 Kč
 • Rozvaděče nízkého napětí (ČSN EN 61439)

  Školení je zaměřeno na seznámení s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.

  lektorIng. Josef Malý

  Ing. Josef Malý
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč

Svítidla

 • Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost

  Školení je zaměřeno na poskytnutí komplexních informací z oblasti výroby a konstrukce svítidel. Budou představeny zásadní normy, požadavky na technické řešení svítidel ale i požadavky na mechanickou a elektrickou konstrukci. V rámci přednášky o elektromagnetické kompatibilitě se posluchači dozví mimo jiné informace o rozsahu zkoušek prováděných na svítidlech, praktické důsledky aplikace normy EN61000-3-2 a nebo praktické problémy s vyzařováním.

  lektorFrantišek Jandura

  František Jandura
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Svítidla - výroba a instalace svítidel

  Školení je zaměřeno na představení požadavků a splnění nutných podmínek pro výrobce svítidel, tak, aby jejich výrobky následně mohly být uvedeny na trh. Zaměření kurzu je primárně na výrobky z oblasti svítidel.

  lektorFrantišek Jandura

  František Jandura
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč

Zdravotnické prostředky

RoHS

 • Odborné školení v RoHS

  Školení je zaměřeno na vysvětlení základních pojmů a postupů pro splnění požadavků právních předpisů z hlediska oblasti RoHS. Týká se nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik.

  lektor

  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 0 Kč

Systémy řízení ISO

Elektrotechnické kurzy

Manažerské vzdělávání

 • Školení metod analýz rizik a managementu rizik

  Cílem kurzu je seznámení posluchačů s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Cílem není výuka jednotlivých metod. Posluchač by měl získat o metodách přehled a umět rozhodnout, kterou metodu má pro svoji potřebu využít a zároveň by měl zvládnout metodiku analýz rizik na obecné úrovni.

  lektorIng. Petra Plodíková

  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 9880 Kč
 • Mistr - manažer první linie I (první kroky k osobnosti mistra)

  Školení je zaměřeno na osvojení si, nebo prohloubení dovedností v oblasti prodeje. Zohledňuje aktuální stav vnímání trhu a nabídky potenciálním klientem. Specifikuje marketingové potřeby a souvislosti prodeje a marketingu a popisuje kroky prodejní metodiky. V závěru popisuje praktické tipy a jejich využití.

  lektor

  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
 • Strategické řízení

  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky strategického řízení. Účastník se seznámí s postupem, jak zhodnotit stávající výkonnost firmy, naučí se formulovat firemní strategii, získá praktická doporučení jak pro implementaci strategie motivovat zaměstnance, a jak následně aplikovat strategii v běžném fungování firmy.

  lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

  obecný portrét - žena
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Role manažera v organizaci

  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky managementu, účastník získá přehled o základních pojmech, postupech a technikách používaných v managementu.

  lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

  obecný portrét - žena
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Řízení inovací

  Školení představuje řízení inovací jako cílevědomě řízený proces podnikatelského charakteru. Ukazuje inovace jako řízené konstrukční, technologické, organizační, motivační a kontrolně-finanční postupy. Zaměřuje se jednak na úspěšné zavedení technického výrobku na trh a na zvýšení míry efektivnosti fungování výrobních a provozních systémů podniku. Školení uvádí inovace do přímé souvislosti s podnikatelským úspěchem.

  lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

  obecný portrét - žena
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Písemná komunikace v každodenní praxi

  Kurz Vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v písemné i elektronické korespondenci a prezentaci. Projdeme si základy etikety v písemném projevu, podíváme se na dopisy a texty k nejrůznějším příležitostem i na to, jaké faktory ovlivňují kvalitu a úroveň obsahu a jeho vyznění. Vyzkoušejte si vlastní stylistické dovednosti, zorientujte se v pravidlech a požadavcích na úpravu obchodní a úředních písemností a ověřte si, že píšete korektně a efektivně.

  lektorPhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

  PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
 • Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury

  Intenzivní workshop Vám přinese doporučení a tipy pro úspěšné vedení obchodní konverzace. Ujasníte si, jaké faktory do jednání mezi firmou a zákazníky vstupují, dozvíte se, jak ke komunikaci přispívá i řeč těla, a zamyslíte se nad oblastmi firemní kultury, které přímo ovlivňují vztahy se zákazníky a péči o ně. Vyzkoušejte si vlastní dovednosti formou přínosného tréninku, rozšiřte si své schopnosti, jak vést úspěšně obchodní schůzku a komunikujte profesionálně.

  lektorPhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

  PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 3880 Kč
 • Funkční techniky řízení a komunikace v týmech

  Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.

  lektorPhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

  PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 3880 Kč
 • Prodejní dovednosti nejen pro obchodníky

  Školení je zaměřeno na osvojení si, nebo prohloubení dovedností v oblasti prodeje. Zohledňuje aktuální stav vnímání trhu a nabídky potenciálním klientem. Specifikuje marketingové potřeby a souvislosti prodeje a marketingu a popisuje kroky prodejní metodiky. V závěru popisuje praktické tipy a jejich využití.

  lektorIng. Tomáš Volavka

  Ing. Tomáš Volavka
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
 • Manager – Podnikatel v roli leadera

  Školení je zaměřeno na osvojení, nebo prohloubení dovedností v oblasti managementu. Posluchači se dozví, jak se profiluje osobnost managera, jak manager posiluje svoji autoritu. Jaká je hodnota schopných managerů ve firmách. Probereme téma hospodaření s energií a podíváme se na externí zdroje managerů a leaderů.

  lektorIng. Tomáš Volavka

  Ing. Tomáš Volavka
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
 • Projektové řízení II.

  Školení je koncipováno jako rozšířený úvod do problematiky projektového řízení, volně navazuje na Projektové řízení I. Účastník si osvojí praktické návody a techniky jak např. plánovat projekt, řídit rizika na projektu a řídit rozpočet projektu.

  lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

  obecný portrét - žena
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Projektové řízení I.

  Školení je koncipováno jako úvod do problematiky projektového řízení, účastník získá základní přehled o procesech a metodikách projektového řízení, bude schopen použít projektový přístup pro řízení jednodušších projektů/aktivit vyžadujících koordinaci a řízení menších projektových týmů. Na školení volně navazuje Projektové řízení II.

  lektorIng. Eva Pecháčová, Ph.D.

  obecný portrét - žena
  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 4880 Kč
 • Timemanagement – efektivní nakládání s časem

  Každý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.

  lektor

  OSNOVA A TERMÍNYCENA kurzu 2880 Kč
Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář